ท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์
Search
Search

0 2634 9981-4

Search

โทร. 0 2634 9981-4

Search

โทร. 0 2634 9981-4

วิธีการติดตั้ง

วิธีติดตั้งท่อและข้อต่อไซเลอร์

การเดินท่อประปาเหล็กในปัจจุบันมี 3 วิธี คือ การเดินท่อประปาเหล็กแบบเกลียว, การเดินท่อประปาเหล็กแบบเชื่อม และการเดินท่อประปาเหล็กแบบกรู๊ฟ

สำหรับการเดินท่อประปาเหล็กบุพีอีไซเลอร์นั้น สามารถทำได้ 2 วิธี ไม่สามารถติดตั้งแบบเชื่อมได้ เพราะจะทำให้พลาสติกในท่อเสียหายจากความร้อนในการติดตั้ง และทำให้เกิดสนิมบริเวณรอยเชื่อมได้

ขั้นตอนสำคัญในการติดตั้งท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ เริ่มต้นที่การตัดด้วยเครื่องตัดรอบต่ำ ไม่ทำให้เกิดความร้อน ห้ามใช้เครื่องตัดไฟเบอร์ตัดท่อเด็ดขาด การตัดท่อต้องได้ฉาก >> ดูเครื่องตัดที่แนะนำ <<

การติดตั้งท่อไซเลอร์ มี 2 ประเภท

การติดตั้งแบบกรู๊ฟ

การติดตั้งแบบเกลียว

Installation_Grooved.

อุปกรณ์สำคัญในขั้นตอนการติดตั้ง