ท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์
Search
Search

0 2634 9981-4

Search

โทร. 0 2634 9981-4

Search

โทร. 0 2634 9981-4

สินค้าไซเลอร์ >> อุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง

อุปกรณ์สำหรับการติดตั้งท่อและข้อต่อไซเลอร์

Grooved Line Gasket

ใช้ใส่กับทุกปลายท่อ เพื่อปกป้องหน้าตัดท่อ สำหรับการติดตั้งแบบกรู๊ฟ ผลิตจากพลาสติกพีพี (PP) ทนอุณหภูมิได้ถึง 90°c มีขนาด ตั้งแต่ 1” – 8”

Grooved Line Gasket

Herme Seal 55

สำหรับใช้ปกป้องสนิม
1. การติดตั้งแบบเกลียว (Thread)
ทาหน้าตัดท่อและเกลียวทั้งหมด
2.การติดตั้งแบบกรู๊ฟ (Grooved)
ทาหน้าตัดท่อก่อนสวมใส่
Grooved Line Gasket

Herme Seal 55

Lubricant QUICK LUBE

ใช้เพื่อรักษาคุณภาพ และยืดอายุยาง EPDM ของ Grooved Coupling & Flange

Lubricant QUICK LUBE