โทร. 0 2634 9981-4

โทร. 0 2634 9981-4

สินค้าไซเลอร์

สินค้าไซเลอร์

ในปัจจุบันมีท่อประปามากมายในท้องตลาด ทั้งท่อประปาพีวีซี (PVC), ท่อประปาเหล็กชุบสังกะสี ท่อประปาพีพีอาร์ (PPR), ท่อประปาพีอี (PE) และ ท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ (SYLER) ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของท่อประปา สำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการเปลี่ยนท่ออีก ตลอดอายุการใช้งานท่อประปา โดยท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ สามารถรับแรงดันได้สูงสุดถึง 50 บาร์ (735 PSI) จึงเหมาะสำหรับการนำไปใช้งานเป็นท่อเหล็กประปาตามอาคารสูง โรงแรม คอนโด โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

ท่อเหล็กบุพีอี ไซเลอร์

ท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์

ท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ ภายในบุพลาสติกพีอี (PE-Lined Steel Pipe) ตลอดเส้น ภายนอกมี PE Powder Coat เคลือบอีกชั้น ผลิตภายใต้มาตรฐาน BS EN 10255:2004 (BS 1387:1985 เดิม), มาตรฐาน BS EN 1461, มาตรฐาน BS EN 10217:2019 และมาตรฐาน BS 6920 Part II โดยมีขนาดท่อตั้งแต่ ½ นิ้ว – 8 นิ้ว

ข้อต่อไซเลอร์

ข้อต่อเกลียวไซเลอร์ เป็นข้อต่อบุพลาสติกพีพี ( PP-Lined Fitting) ตามมาตรฐาน BS 21, FM Approvals และข้อต่อกรู๊ฟเคลือบพีอี ( Hot Roll Grooved Fitting ) ติดตั้งร่วมกับ MECH Coupling & Flange ตามมาตรฐาน FM, UL สามารถใช้ได้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น

เครื่องมือการติดตั้งท่อไซเลอร์

เครื่องมือการติดตั้งท่อไซเลอร์ เนื่องจากการติดตั้งท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ มีความหลากหลาย รวมถึงท่อและข้อต่อไซเลอร์ ที่แตกต่างกันตามการใช้งาน ทำให้มีเครื่องมือที่สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย คือ เครื่องกรู๊ฟท่อไซเลอร์ รุ่น 3AP Duo และรุ่น 2AP รวมถึงเครื่องตัดท่อไซเลอร์ เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง

อุปกรณ์สำหรับการติดตั้งท่อและข้อต่อไซเลอร์

อุปกรณ์สำหรับการติดตั้งท่อและข้อต่อไซเลอร์ ช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาในการทำงาน

การติดตั้งท่อไซเลอร์

การติดตั้งด้วยระบบกรู๊ฟ

การติดตั้งด้วยระบบเกลียว

อุปกรณ์สำคัญในขั้นตอนการติดตั้ง