ท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์
Search
Search

0 2634 9981-4

Search

โทร. 0 2634 9981-4

Search

โทร. 0 2634 9981-4

ท่อเหล็กบุพีอี

สินค้าไซเลอร์

ในปัจจุบันมีท่อประปามากมายในท้องตลาด ทั้งท่อประปาพีวีซี (PVC), ท่อประปาเหล็กชุบสังกะสี ท่อประปาพีพีอาร์ (PPR), ท่อประปาพีอี (PE) และ ท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ (SYLER) ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของท่อประปา สำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการเปลี่ยนท่ออีก ตลอดอายุการใช้งานท่อประปา โดยท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ สามารถรับแรงดันได้สูงสุดถึง 50 บาร์ (735 PSI) จึงเหมาะสำหรับการนำไปใช้งานเป็นท่อเหล็กประปาตามอาคารสูง โรงแรม คอนโด โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

ท่อเหล็กบุพีอี ไซเลอร์

ท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์

ท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ ภายในบุพลาสติกพีอี (PE-Lined Steel Pipe) ตลอดเส้น ภายนอกมี PE Powder Coat เคลือบอีกชั้น ผลิตภายใต้มาตรฐาน BS EN 10255:2004 (BS 1387:1985 เดิม), มาตรฐาน BS EN 1461, มาตรฐาน BS EN 10217:2019 และมาตรฐาน BS 6920 Part II โดยมีขนาดท่อตั้งแต่ ½ นิ้ว – 8 นิ้ว

ข้อต่อ ท่อไซเลอร์

ข้อต่อไซเลอร์

ข้อต่อเกลียวไซเลอร์ เป็นข้อต่อบุพลาสติกพีพี ( PP-Lined Fitting) ตามมาตรฐาน BS 21, FM Approvals และข้อต่อกรู๊ฟเคลือบพีอี ( Hot Roll Grooved Fitting ) ติดตั้งร่วมกับ MECH Coupling & Flange ตามมาตรฐาน FM, UL สามารถใช้ได้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น
เครื่องมือการติดตั้งท่อไซเลอร์

เครื่องมือการติดตั้งท่อไซเลอร์

เครื่องมือการติดตั้งท่อไซเลอร์ เนื่องจากการติดตั้งท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ มีความหลากหลาย รวมถึงท่อและข้อต่อไซเลอร์ ที่แตกต่างกันตามการใช้งาน ทำให้มีเครื่องมือที่สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย คือ เครื่องกรู๊ฟท่อไซเลอร์ รุ่น 3AP Duo และรุ่น 2AP รวมถึงเครื่องตัดท่อไซเลอร์ เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
อุปกรณ์สำหรับการติดตั้งท่อและข้อต่อไซเลอร์

อุปกรณ์สำหรับการติดตั้งท่อและข้อต่อไซเลอร์

อุปกรณ์สำหรับการติดตั้งท่อและข้อต่อไซเลอร์ ช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาในการทำงาน

การติดตั้งท่อไซเลอร์

การติดตั้งด้วยระบบกรู๊ฟ

การติดตั้งด้วยระบบเกลียว

สินค้าไซเลอร์

ในปัจจุบันมีท่อประปามากมายในท้องตลาด ทั้งท่อประปาพีวีซี (PVC), ท่อประปาเหล็กชุบสังกะสี ท่อประปาพีพีอาร์ (PPR), ท่อประปาพีอี (PE) และ ท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ (SYLER) ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของท่อประปา สำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการเปลี่ยนท่ออีก ตลอดอายุการใช้งานท่อประปา โดยท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ สามารถรับแรงดันได้สูงสุดถึง 50 บาร์ (735 PSI) จึงเหมาะสำหรับการนำไปใช้งานเป็นท่อเหล็กประปาตามอาคารสูง โรงแรม คอนโด โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

อุปกรณ์สำคัญในขั้นตอนการติดตั้ง