0 2634 9981-4

โทร. 0 2634 9981-4

โทร. 0 2634 9981-4

การติดตั้งท่อไซเลอร์ข้อต่อสามทางกรู๊ฟคัปปลิ้ง

การติดตั้งท่อไซเลอร์เข้ากับข้อต่อกรู๊ฟ คัปปลิ้ง  (Grooved Coupling) ควรติดตั้งร่วมกับน้ำยา Quick lube lubricant เพื่อรักษาคุณภาพ และยืดอายุของยาง EPDM

**การติดตั้ง ต้องทำการสวม Grooved Line Gasket  และทาน้ำยา  Herme Seal No. 55  ทุกครั้งในการติดตั้งท่อไซเลอร์เพื่อป้องกันหน้าตัดท่อไม่ให้สัมผัสน้ำโดยตรง

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้ง ข้อต่อสามทาง

  1. ท่อไซเลอร์ปลายกรู๊ฟขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 ท่อน
  2. Grooved Equal Tee ขนาด 6 นิ้ว จำนวน  1 ตัว
  3. Rigid Coupling (MECH)
  4. Quick lube lubricant 1 ขวด
  5. ประแจแบบปากปรับได้ 1 อัน

ขั้นตอนการติดตั้งท่อไซเลอร์ข้อต่อสามทางกรู๊ฟคัปปลิ้ง

  1. ทา Lubricant Quick Lube บริเวณยาง EPDM ทุกส่วนที่สัมผัสตัวเรือน  (Housing) ของ Rigid Coupling

2. สวมยาง EPDM เข้ากับปลายท่อไซเลอร์ปลายกรู๊ฟ

3. นำสามทาง Hot Roll Grooved ประกบเข้ากับท่อไซเลอร์ปลาย กรู๊ฟ

4. ใช้ Rigid Coupling   ประกอบเข้ากับข้อต่อสามทางและท่อไซเลอร์ปลายกรู๊ฟ

5. เสร็จแล้วขันนอต สลับซ้าย-ขวา โดยเริ่มจากด้านซ้ายสลับไปด้านขวา ด้านละ 2-3 เกลียว สลับไปมาจนกว่าจะแน่น

6. ทำซ้ำกับปลายข้อต่ออีกด้าน

วีดีโอการติดตั้งท่อไซเลอร์ข้อต่อสามทางกรู๊ฟคัปปลิ้ง

อุปกรณ์สำคัญในขั้นตอนการติดตั้ง