ท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์
Search
Search

0 2634 9981-4

Search

โทร. 0 2634 9981-4

Search

โทร. 0 2634 9981-4

การติดตั้ง แบบกรู๊ฟ คัปปลิ้ง (Grooved Coupling)

การติดตั้งท่อและข้อต่อไซเลอร์แบบกรู๊ฟ คัปปลิ้ง นั้นดีกว่าการติดตั้งแบบเชื่อมทั่วไป สามารถทำงานได้ง่าย สะดวก ประหยัดเวลา ไร้ประกายไฟ ไม่เสี่ยงกับการเกิดอัคคีภัย ท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ ภายในมีการบุด้วยพลาสติกพีอี (PE) จึงจำเป็นต้องใช้หัวกรู๊ฟแบบพิเศษ ที่ถูกพัฒนามาจากโรงงานผู้ผลิต ร่วมกับบริษัทไซเลอร์ ซึ่งจะใช้งานกับท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์โดยเฉพาะ เพื่อป้องกันพลาสติกพีอีฉีกขาดจากการกรู๊ฟ โดยการติดตั้งท่อและข้อต่อไซเลอร์แบบกรู๊ฟนั้น จะใช้เครื่องกรู๊ฟรุ่น 3AP Standard สำหรับกรู๊ฟท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ ไซส์ 1”-6” และเครื่องกรู๊ฟรุ่น 2AP สำหรับกรู๊ฟท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ ไซส์ 2”-8” เท่านั้น

ข้อดีการติดตั้งแบบกรู๊ฟ คัปปลิ้ง (Grooved Coupling)

– ติดตั้งง่าย ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่การทำงาน
– ไม่เกิดประกายไฟ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของอัคคีภัยระหว่างการติดตั้ง
– สะดวก ประหยัดเวลาการทำงาน
– ไม่ต้องกังวลเรื่องการเชื่อมที่ไม่สมบูรณ์ อันเนื่องมาจากการเชื่อมท่อที่ไม่รอบด้าน

ตารางเปรียบเทียบวิธีการติดตั้งแบบกรู๊ฟและแบบเชื่อม

วิธีการติดตั้งติดตั้งในพื้นที่แคบไม่เกิดประกายไฟ เสี่ยงอัคคีภัยสะดวก รวดเร็วปรับเปลี่ยนแนว การเดินท่อง่ายสะดวกในการ Renovate
แบบกรู๊ฟ
แบบเชื่อม