ท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์
Search
Search

0 2634 9981-4

Search

โทร. 0 2634 9981-4

Search

โทร. 0 2634 9981-4

การติดตั้ง Grooved Flange

การติดตั้ง Grooved Flange สำหรับการติดตั้งท่อเมนขนาดใหญ่ และท่อดับเพลิง มีข้อดีดังนี้
• ประหยัด ติตดั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว
• สามารถติดตั้งได้เลย โดยไม่ต้องใช้ Coupling อีก
• ทนแรงดันได้สูงถึง 300 PSI* (*เฉพาะรุ่น ANSI 150)
• มีประเก็นยางติดตั้งแนบสนิทกับท่อและข้อต่อ ป้องกันการรั่วซึม

ขั้นตอนการติดตั้ง Grooved Flange

ทากาวเฮอรเ์มสซีล 55 บรเิวณหนา้ตัดท่อ เพื่อ ป้องกันสนิม
ทากาวเฮอรเ์มสซีล 55 บรเิวณหนา้ตัดท่อ เพื่อ ป้องกันสนิม

1. ทากาวเฮอร์เมสซีล 55 บริเวณหน้าตัดท่อเพื่อป้องกันสนิม

นำ Grooved Line Gasket มาสวมที่ปลายท่อ
นำ Grooved Line Gasket มาสวมที่ปลายท่อ

2. นำ Grooved Line Gasket มาสวมที่ปลายท่อ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลผ่านสัมผัสหน้าตัดท่อ

ทาน้ำยาหล่อลื่น Lubricant ที่ขอบยาง
ทาน้ำยาหล่อลื่น Lubricant ที่ขอบยาง

3. ทาน้ำยาหล่อลื่น Lubricant ที่ขอบยางรอบนอกทั้งหมด เพราะหน้าตัดท่ออาจมีคมของเหล็กทำให้ยางเกิดเป็นรอยแผลขนแมวเล็กๆ อายุการใช้งานยางเสื่อมลง การทา Lubricant จะช่วยยืดอายุการใช้งานของยางให้ยาวนานขึ้น

นำยางที่ทา Lubricant มาสวมเข้ากับท่อก่อน
นำยางที่ทา Lubricant มาสวมเข้ากับท่อก่อน

4. นำยางที่ทา Lubricant มาสวมเข้ากับท่อก่อน

นำ Grooved Flange มาประกอบพร้อมขันน๊อต จนแน่น
นำ Grooved Flange มาประกอบพร้อมขันน๊อต จนแน่น

5. นำ Grooved Flange มาประกอบพร้อมขันน๊อตจนแน่น

นำมาติดตั้งกับหน้าจานอื่นๆ
นำมาติดตั้งกับหน้าจานอื่นๆ

6. นำมาติดตั้งกับหน้าจานอื่นๆ ที่ต้องการใช้งาน

ข้อควรระวัง

ประเก็นยางออกแบบพิเศษ ด้านหนึ่งเป็น Gasket สำหรับ Coupling อีกด้านเป็น O-ring สำหรับหน้าจาน

ประเก็นยาง

ประเก็นยาง

Grooved Flange

Grooved Flange

ตำแหน่งสวมประเก็นยางเข้ากับปากท่อ

ตำแหน่งสวมประเก็นยางเข้ากับปากท่อ

หันประเก็นยางด้านที่เป็นร่องไว้ด้านบนสวมเข้า กับปากท่อให้ถูกต้อง

1. หันประเก็นยางด้านที่เป็นร่องไว้ด้านบนสวมเข้ากับปากท่อให้ถูกต้อง

นำ Grooved Flange โดยหันด้านหลังมาประกบ เข้ากับปากท่อ

2. นำ Grooved Flange โดยหันด้านหลังมาประกบเข้ากับปากท่อ

การใส่ Grooved Flange ที่ถูกต้อง

3. การใส่ Grooved Flange ที่ถูกต้อง

อุปกรณ์สำคัญในขั้นตอนการติดตั้ง