0 2634 9981-4

โทร. 0 2634 9981-4

โทร. 0 2634 9981-4

การติดตั้ง Grooved Coupling

Roll Grooved Method เป็นการใช้เครื่องกรู๊ฟกดร่องที่ปลายท่อ เพื่อติดตั้งข้อต่อ Grooved Coupling

ขั้นตอนการ Grooved ท่อไซเลอร์

ตั้งเครื่องกรู๊ฟ สอดท่อให้หน้าตัดท่อชนแนบกับหัวกรู๊ฟ
ตั้งเครื่องกรู๊ฟ สอดท่อให้หน้าตัดท่อชนแนบกับหัวกรู๊ฟ

1. ตั้งเครื่องกรู๊ฟ สอดท่อให้หน้าตัดท่อชนแนบกับหัวกรู๊ฟ

ปรับระดับ ท่อที่วางพาดกับขาตั้งท่อ ด้วยมาตรวัดน้ำ
ปรับระดับ ท่อที่วางพาดกับขาตั้งท่อ ด้วยมาตรวัดน้ำ

2. ปรับระดับ ท่อที่วางพาดกับขาตั้งท่อ ด้วยมาตรวัดน้ำ

3. ดึงคันโยกไฮโดริกให้กดทับเนื้อท่อ แล้วเปิดสวิตช์เครื่อง เพื่อเริ่มทำการกรู๊ฟ

4. เมื่อกรู๊ฟเสร็จแล้ว ให้ปิดเครื่องแล้วยกคันโยกขึ้นนำสายวัดระยะร่องกรู๊ฟมาวัดร่องตามขนาดท่อที่กรู๊ฟ ทั้งนี้ระยะความลึกของร่องกรู๊ฟอนุโลมให้ขาดเกินได้ไม่เกิน 3 มม. เมื่อได้ขนาดที่ต้องการให้ทำการล็อคระดับปั้มไฮโดริกที่เครื่องกรู๊ฟ

4 เมื่อกรู๊ฟเสร็จแล้ว ให้ปิดเครื่องแล้วยกคันโยกขึ้นนำสายวัดระยะร่องกรู๊ฟมาวัดร่องตามขนาดท่อที่กรู๊ฟ ทั้งนี้ระยะความลึกของร่องกรู๊ฟอนุโลมให้ขาดเกินได้ไม่เกิน 3 มม. เมื่อได้ขนาดที่ต้องการให้ทำการล็อคระดับปั้มไฮโดริกที่เครื่องกรู๊ฟ
4 เมื่อกรู๊ฟเสร็จแล้ว ให้ปิดเครื่องแล้วยกคันโยกขึ้นนำสายวัดระยะร่องกรู๊ฟมาวัดร่องตามขนาดท่อที่กรู๊ฟ ทั้งนี้ระยะความลึกของร่องกรู๊ฟอนุโลมให้ขาดเกินได้ไม่เกิน 3 มม. เมื่อได้ขนาดที่ต้องการให้ทำการล็อคระดับปั้มไฮโดริกที่เครื่องกรู๊ฟ

5. ท่อที่กรู๊ฟเสร็จแล้ว

Standard Roll Grooved for BS 1387 (ISO 65) Steel and IPS Pipe

Standard Roll Grooved for BS 1387 (ISO 65) Steel and IPS Pipe 1
Standard Roll Grooved for BS 1387 (ISO 65) Steel and IPS Pipe 1
Standard Roll Grooved for BS 1387 (ISO 65) Steel and IPS Pipe 2
Standard Roll Grooved for BS 1387 (ISO 65) Steel and IPS Pipe 2

ขณะทำการกรู๊ฟท่อ ควรมีคนพยุงท่อเพื่อไม่ให้หน้าตัดท่อขยับออกจากหัวกรู๊ฟ หากท่อกรู๊ฟขยับออก อาจเป็นสาเหตุทำให้ร่องกรู๊ฟเอียง ไม่สามารถสวมข้อต่อ Coupling ได้ ควรปล่อยให้ท่อหมุน 2-3 รอบ จึงปล่อยมือจากการพยุงท่อ และเริ่มกดน้ำหนักคันโยกไฮโดริก โดยปล่อยให้ท่อหมุนไป 2-3 รอบ จนกว่าจะได้ความลึกตามที่ต้องการ

การใส่ข้อต่อ (Coupling)

1. ทากาวเฮอร์เมสซีส 55 ที่หน้าตัดท่อเพื่อป้องกันสนิมบริเวณหน้าตัดท่อ

Installation_Grooved_Grooved-Coupling-10
Installation_Grooved_Grooved-Coupling-10

2. นำ Grooved Line Gasket มาสวมที่ปลายท่อ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำที่ไหลผ่านสัมผัสหน้าตัดท่อ (กรณีติดตั้งท่อด้วย Coupling ต้องใส่ Grooved Line Gasket ที่ปลายท่อทั้งสองด้าน) ***Grooved Line Gasket ใส่เฉพาะปลายท่อเท่านั้น ไม่ใส่กับข้อต่อ

3. ทาน้ำยาหล่อลื่น Lubricant ให้ทั่วขอบยางที่สัมผัสกับ Coupling ทั้งหมด เพราะหน้าตัดท่ออาจมีคมของเหล็กทำให้ยางเกิดเป็นรอยแผลขนแมวเล็กๆ อายุการใช้งานจะเสื่อมลง การทา Lubricant จะช่วย

Installation_Grooved_Grooved-Coupling-12
Installation_Grooved_Grooved-Coupling-12

4. การนำยางที่ทอ Lubricant แล้วมาสวมเข้ากับท่อก่อน จากนั้นจึงสวมเข้ากับข้อต่อ

Installation_Grooved_Grooved-Coupling-13
Installation_Grooved_Grooved-Coupling-13

5. นำข้อต่อ Coupling มาประกบพร้อมขันน๊อตสลับ
ซ้าย-ขวา ซ้าย-ขวา จนแน่น

Installation_Grooved_Grooved-Coupling-14
Installation_Grooved_Grooved-Coupling-14

6. ท่อที่ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

ข้อควรระวัง

ระหว่างขันน๊อตต้องระวังไม่ให้ยาง Coupling ปลิ้นผิดรูปทรง

Installation_Grooved_Grooved-Coupling_Warning-15
Installation_Grooved_Grooved-Coupling_Warning-16
Installation_Grooved_Grooved-Coupling_Warning-17
Installation_Grooved_Grooved-Coupling_Warning-18

ตำแหน่งที่สวมยางเข้ากับท่อและข้อต่อ

ตำแหน่งที่นำ Coupling มาประกบ

Installation_Grooved_Grooved-Coupling_Warning-15
Installation_Grooved_Grooved-Coupling_Warning-16

ตำแหน่งที่สวมยางเข้ากับท่อและข้อต่อ

Installation_Grooved_Grooved-Coupling_Warning-17
Installation_Grooved_Grooved-Coupling_Warning-18

ตำแหน่งที่นำ Coupling มาประกบ

Coupling ออกแบบให้ฟันในแต่ละด้าน สวมลงร่องพอดีจะขันน๊อตได้แน่นจนสุดเกลียว ห้ามสลับด้าน เพราะฟันจะชนกันแล้วขันน๊อตได้ไม่สุดทำให้เกิดการรั่วซึม

Installation_Grooved_Grooved-Coupling_Warning-19

น๊อตและประเก็นแต่ละ Item มีลักษณะแตกต่างกัน อย่าถอดทั้งหมดมากองรวมกัน จะทำให้เกิดความสับสนในการติดตั้ง

Installation_Grooved_Grooved-Coupling_Warning-20
Installation_Grooved_Grooved-Coupling_Warning-20

ใส่สลับด้าน ฟันชนกัน

Installation_Grooved_Grooved-Coupling_Warning-21
Installation_Grooved_Grooved-Coupling_Warning-21

ฟันสวมลงร่องพอดี

Installation_Grooved_Grooved-Coupling_Warning-22
Installation_Grooved_Grooved-Coupling_Warning-22

ขันน๊อตให้แน่น

อุปกรณ์สำคัญในขั้นตอนการติดตั้ง