ท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์
Search
Search

0 2634 9981-4

Search

โทร. 0 2634 9981-4

Search

โทร. 0 2634 9981-4

การติดตั้ง Pressure Gauge

ในการติดตั้ง Pressure Gauge กับท่อเหล็กบุพีอี ไซเลอร์ ให้ติดตั้งกับ Cap with Female Thread Outlet ขนาด 6 นิ้ว หรือ 4 นิ้ว หรือ 3 นิ้ว ลง 1 นิ้ว ( 6” x 1”, 4” x 1”, 3” x 1” ) โดยใช้ร่วมกับสามทาง Hot Roll Grooved และ Rigid Coupling ในขนาดที่เท่ากัน โดยมีวิธีการติดตั้งดังนี้

  1. ทา Lubricant Quick Lube บริเวณยาง EPDM ทุกส่วนที่สัมผัสตัวเรือน (Housing) ของ Rigid Coupling จากนั้นประกอบ Cap with Female Thread Outlet เข้ากับสามทาง Hot Roll Grooved โดยใช้ Rigid Coupling เสร็จแล้วขันน๊อต สลับซ้าย-ขวา โดยเริ่มขันจากด้านซ้าย สลับไปด้านขวา ด้านละ 2-3 เกลียว สลับไปมาจนกว่าจะแน่น
  2. นำเทปพันเกลียว พันที่ข้อลดเหลี่ยมทองเหลืองขนาด 1 นิ้ว ลง ¼ นิ้ว และพันเกลียวนอกของ Pressure Gauge จากนั้น ทาน้ำยา Herme Seal No.55 ที่เกลียวในของ Cap with Female Thread Outlet
  3. ขันข้อลดเหลี่ยมทองเหลืองเข้ากับ Cap with Female Thread Outlet และขัน Pressure Gauge เข้ากับข้อลดเหลี่ยมทองเหลืองให้แน่น เพื่อป้องกันการรั่วซึม

การทดสอบแรงดันภายในท่อโดยใช้น้ำ Hydrostatic Test

1. ทดสอบที่แรงดัน 1.5 เท่า ของแรงดันใช้งานตามแบบ เป็นเวลา 30 นาที
2. ทดสอบที่แรงดัน 300 PSI เป็นเวลา 30 นาที
3. ลดแรงดันให้เหลือ 200 PSI เป็นเวลา 30 นาที
4. ลดแรงดัน 50 PSI เป็นเวลา 30 นาที
ผลการทดสอบต้องไม่มีการรั่วซึม และแรงดันคงที่

อุปกรณ์สำคัญในขั้นตอนการติดตั้ง