0 2634 9981-4

โทร. 0 2634 9981-4

โทร. 0 2634 9981-4

สินค้าไซเลอร์ >> ข้อต่อไซเลอร์

ข้อต่อท่อไซเลอร์ (SYLER)

ข้อต่อไซเลอร์ ข้อต่อแบบกรู๊ฟเคลือบพีอี (Hot Roll Grooved Fittings) และ ข้อต่อแบบเกลียวบุพีพี (PP-Lined Fittings)
ติดตั้งร่วมกับกรู๊ฟคัปปลิ้ง (Grooved Coupling & Fitting Brand MECH) 

ข้อต่อไซเลอร์แบบกรู๊ฟ (Grooved)

ข้อต่อกรู๊ฟไซเลอร์ เป็นข้อต่อเคลือบพลาสติกพีอี (Grooved Fitting with Plastic Lining)
เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อต่อเหล็กสัมผัสน้ำ ปลอดสนิมตลอดอายุการใช้งาน ใช้งานร่วมกับท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ สามารถติดตั้งได้เร็ว สะดวก ประหยัดเวลา โดยมีขนาดของข้อต่อตั้งแต่ 1”- 8”

Elbow 90°

Elbow 45°

Tee

Reducing Tee

Adapter Flange

Eccentric Reducing

Concentric Reducing

Cap

Cap with Female Thread

ข้อต่อไซเลอร์แบบเกลียว (Threaded)

ข้อต่อเกลียวไซเลอร์บุพีพี (PP-Lined Fitting) เป็นข้อต่อที่ใช้งานกับท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ โดยปลายเกลียวทำการต๊าปเกลียว ตามมาตรฐาน BS 21 ซึ่งเป็นมาตรฐานของการต๊าปเกลียวท่อเหล็กประปา โดยมีขนาดของข้อต่อตั้งแต่ ½”-4” มีอายุการใช้งานยาวนาน มีประสิทธิภาพดี ไม่เป็นสนิมทั้งท่อและข้อต่อ เนื่องจากตลอดการเดินทางของน้ำ ผ่านท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ และข้อต่อเหล็กบุพีพี ไม่มีส่วนใดของน้ำที่สัมผัสกับเหล็ก (เมื่อติดตั้งถูกต้องตามขั้นตอนบริษัทฯ

Elbow 90°

Elbow 45°

Socket

Tee

Union

Nipple

Bushing

Reducing Tee

Reducing Elbow

Reducing Socket

Socket (M/F)

Elbow (M/F)

Flange

Plug

Cap

ข้อต่อท่อเหล็กไซเลอร์ Grooved Coupling & Flange (Brand MECH)

Grooved Coupling & Flange (Brand MECH) ใช้ติดตั้งร่วมกับท่อเหล็กบุพีไซเลอร์ และข้อต่อกรู๊ฟเคลือบพีอี (Hot Roll Grooved Fittings) ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว ทำให้ประหยัดทั้งค่าแรงและเวลาในการติดตั้ง รองรับการออกแบบที่หลากหลาย ตามสภาพของหน้างาน สามารถปรับแนวท่อได้ตามความเหมาะสมก่อนยึดขันให้แน่น รวมถึงการถอดและประกอบท่อ ทำได้โดยง่าย จึงสะดวกที่จะซ่อมบำรุงเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแนวท่อต่าง ๆ ได้

Grooved Coupling & Flange (Brand MECH) Paint สำหรับติดตั้งภายในอาคาร

Rigid Coupling

Flexible Coupling

Reducing Flexible Coupling

Grooved Flange ANSI 150

Grooved Flange PN 16

Grooved Coupling & Flange (Brand MECH) Galvanized สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร

Flexible Coupling Galvanized

Rigid Coupling

Flexible Coupling Galvanized

Flexible Coupling

Reduceing Flexible Coupling Galvanized

Reducing Flexible Coupling

Grooved-Flange-ANSI-150

Grooved Flange ANSI 150

Grooved-Flange-PN16

Grooved Flange PN 16

ข้อต่อไซเลอร์ (SYLER)

ข้อต่อไซเลอร์ ข้อต่อแบบกรู๊ฟเคลือบพีอี (Hot Roll Grooved Fittings) และ ข้อต่อแบบเกลียวบุพีพี (PP-Lined Fittings)
ติดตั้งร่วมกับกรู๊ฟคัปปลิ้ง (Grooved Coupling & Fitting Brand MECH) 

ข้อต่อไซเลอร์แบบกรู๊ฟ (Grooved)

ข้อต่อกรู๊ฟไซเลอร์ เป็นข้อต่อเคลือบพลาสติกพีอี (Grooved Fitting with Plastic Lining)
เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อต่อเหล็กสัมผัสน้ำ ปลอดสนิมตลอดอายุการใช้งาน ใช้งานร่วมกับท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ สามารถติดตั้งได้เร็ว สะดวก ประหยัดเวลา
โดยมีขนาดของข้อต่อตั้งแต่ 1”-8”

Elbow 90°

Elbow 45°

Tee

Reducing Tee

Adapter Flange

Eccentric Reducing

Concentric Reducing

Cap

Cap with Female Thread

Elbow 90°

Elbow 45°

Tee

ข้อต่อไซเลอร์แบบเกลียว (Threaded)

ข้อต่อเกลียวไซเลอร์บุพีพี (PP-Lined Fitting) เป็นข้อต่อที่ใช้งานกับท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ โดยปลายเกลียวทำการต๊าปเกลียว ตามมาตรฐาน BS 21 ซึ่งเป็นมาตรฐานของการต๊าปเกลียวท่อเหล็กประปา โดยมีขนาดของข้อต่อตั้งแต่ ½”-4” มีอายุการใช้งานยาวนาน มีประสิทธิภาพดี ไม่เป็นสนิมทั้งท่อและข้อต่อ เนื่องจากตลอดการเดินทางของน้ำ ผ่านท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ และข้อต่อเหล็กบุพีพี ไม่มีส่วนใดของน้ำที่สัมผัสกับเหล็ก (เมื่อติดตั้งถูกต้องตามขั้นตอนบริษัทฯ

Elbow 90°

Elbow 45°

Socket

Tee

Union

Nipple

Bushing

Reducing Tee

Reducing Elbow

Reducing Socket

Socket (M/F)

Elbow (M/F)

Flange

Plug

Cap

ข้อต่อท่อเหล็กไซเลอร์ Grooved Coupling & Flange (Brand MECH)

ข้อต่อ Grooved Coupling & Flange (Brand MECH) ใช้ติดตั้งร่วมกับท่อเหล็กบุพีไซเลอร์ และข้อต่อกรู๊ฟเคลือบพีอี (Hot Roll Grooved Fittings) ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว ทำให้ประหยัดทั้งค่าแรงและเวลาในการติดตั้ง รองรับการออกแบบที่หลากหลาย ตามสภาพของหน้างาน สามารถปรับแนวท่อได้ตามความเหมาะสมก่อนยึดขันให้แน่น รวมถึงการถอดและประกอบท่อ ทำได้โดยง่าย จึงสะดวกที่จะซ่อมบำรุงเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแนวท่อต่างๆ ได้

Grooved Coupling & Flange (Brand MECH) Paint สำหรับติดตั้งภายในอาคาร

Rigid Coupling

Flexible Coupling

Reducing Flexible Coupling

Grooved Flange ANSI 150

Grooved Flange PN 16

Grooved Coupling & Flange (Brand MECH) Galvanized สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร

Rigid Coupling Galvanized

Rigid Coupling

Flexible Coupling Galvanized

Flexible Coupling

Reduceing Flexible Coupling Galvanized

Reducing Flexible Coupling

Grooved-Flange-ANSI-150

Grooved Flange ANSI 150

Grooved-Flange-PN16

Grooved Flange PN 16