ท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์
Search
Search

0 2634 9981-4

Search

โทร. 0 2634 9981-4

Search

โทร. 0 2634 9981-4

สินค้าไซเลอร์ >> ข้อต่อไซเลอร์

ข้อต่อท่อไซเลอร์ (SYLER)

ข้อต่อไซเลอร์ ข้อต่อแบบกรู๊ฟเคลือบพีอี (Hot Roll Grooved Fittings) และ ข้อต่อแบบเกลียวบุพีพี (PP-Lined Fittings)
ติดตั้งร่วมกับกรู๊ฟคัปปลิ้ง (Grooved Coupling & Fitting Brand MECH) 

ข้อต่อไซเลอร์แบบกรู๊ฟ (Grooved)

ข้อต่อกรู๊ฟไซเลอร์ เป็นข้อต่อเคลือบพลาสติกพีอี (Grooved Fitting with Plastic Lining)
เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อต่อเหล็กสัมผัสน้ำ ปลอดสนิมตลอดอายุการใช้งาน ใช้งานร่วมกับท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ สามารถติดตั้งได้เร็ว สะดวก ประหยัดเวลา โดยมีขนาดของข้อต่อตั้งแต่ 1”- 8”

ข้อต่อไซเลอร์ แบบกรู๊ฟ 90° Elbow

Elbow 90°

ข้อต่อไซเลอร์ แบบกรู๊ฟ 45° Elbow

Elbow 45°

ข้อต่อไซเลอร์ แบบกรู๊ฟ Equal Tee

Tee

ข้อต่อไซเลอร์ แบบกรู๊ฟ Reducing Tee

Reducing Tee

ข้อต่อไซเลอร์ แบบกรู๊ฟ Adaptor Flange

Adapter Flange

ข้อต่อไซเลอร์ แบบกรู๊ฟ Concentric Reducing

Concentric Reducing

ข้อต่อไซเลอร์ แบบกรู๊ฟ Eccentric Reducing

Eccentric Reducing

ข้อต่อไซเลอร์ แบบกรู๊ฟ Cap

Cap

ข้อต่อไซเลอร์ แบบกรู๊ฟCap with Female Thread

Cap with Female Thread

ข้อต่อไซเลอร์แบบเกลียว (Threaded)

ข้อต่อเกลียวไซเลอร์บุพีพี (PP-Lined Fitting) เป็นข้อต่อที่ใช้งานกับท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ โดยปลายเกลียวทำการต๊าปเกลียว ตามมาตรฐาน BS 21 ซึ่งเป็นมาตรฐานของการต๊าปเกลียวท่อเหล็กประปา โดยมีขนาดของข้อต่อตั้งแต่ ½”-4” มีอายุการใช้งานยาวนาน มีประสิทธิภาพดี ไม่เป็นสนิมทั้งท่อและข้อต่อ เนื่องจากตลอดการเดินทางของน้ำ ผ่านท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ และข้อต่อเหล็กบุพีพี ไม่มีส่วนใดของน้ำที่สัมผัสกับเหล็ก (เมื่อติดตั้งถูกต้องตามขั้นตอนบริษัทฯ
ข้อต่อไซเลอร์แบบเกลียว Elbow 90°

Elbow 90°

ข้อต่อไซเลอร์แบบเกลียว Elbow 45°

Elbow 45°

ข้อต่อไซเลอร์แบบเกลียว Socket

Socket

ข้อต่อไซเลอร์แบบเกลียว Tee

Tee

ข้อต่อไซเลอร์แบบเกลียว Union

Union

ข้อต่อไซเลอร์แบบเกลียว Nipple

Nipple

ข้อต่อไซเลอร์แบบเกลียว Bushing

Bushing

ข้อต่อไซเลอร์แบบเกลียว Reducing Tee

Reducing Tee

ข้อต่อไซเลอร์แบบเกลียว Reducing Elbow

Reducing Elbow

ข้อต่อไซเลอร์แบบเกลียว Reducing Socket

Reducing Socket

ข้อต่อไซเลอร์แบบเกลียว Socket (M/F)

Socket (M/F)

ข้อต่อไซเลอร์แบบเกลียว Elbow (M/F)

Elbow (M/F)

ข้อต่อไซเลอร์แบบเกลียว Flange

Flange

ข้อต่อไซเลอร์แบบเกลียว Plug

Plug

ข้อต่อไซเลอร์แบบเกลียว Cap

Cap

ข้อต่อท่อเหล็กไซเลอร์ Grooved Coupling & Flange (Brand MECH)

Grooved Coupling & Flange (Brand MECH) ใช้ติดตั้งร่วมกับท่อเหล็กบุพีไซเลอร์ และข้อต่อกรู๊ฟเคลือบพีอี (Hot Roll Grooved Fittings) ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว ทำให้ประหยัดทั้งค่าแรงและเวลาในการติดตั้ง รองรับการออกแบบที่หลากหลาย ตามสภาพของหน้างาน สามารถปรับแนวท่อได้ตามความเหมาะสมก่อนยึดขันให้แน่น รวมถึงการถอดและประกอบท่อ ทำได้โดยง่าย จึงสะดวกที่จะซ่อมบำรุงเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแนวท่อต่าง ๆ ได้

Grooved Coupling & Flange (Brand MECH) Paint สำหรับติดตั้งภายในอาคาร

Rigid Coupling

Rigid Coupling

Flexible Coupling

Flexible Coupling

Reducing Flexible Coupling

Reducing Flexible Coupling

Grooved Flange ANSI 150

Grooved Flange ANSI 150

Grooved Flange PN 16

Grooved Coupling & Flange (Brand MECH) Galvanized สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร

Flexible Coupling Galvanized

Rigid Coupling

Flexible Coupling Galvanized

Flexible Coupling

Reduceing Flexible Coupling Galvanized

Reducing Flexible Coupling

Grooved-Flange-ANSI-150

Grooved Flange ANSI 150

Grooved-Flange-PN16

Grooved Flange PN 16

ข้อต่อไซเลอร์ (SYLER)

ข้อต่อไซเลอร์ ข้อต่อแบบกรู๊ฟเคลือบพีอี (Hot Roll Grooved Fittings) และ ข้อต่อแบบเกลียวบุพีพี (PP-Lined Fittings)
ติดตั้งร่วมกับกรู๊ฟคัปปลิ้ง (Grooved Coupling & Fitting Brand MECH) 

ข้อต่อไซเลอร์แบบกรู๊ฟ (Grooved)

ข้อต่อกรู๊ฟไซเลอร์ เป็นข้อต่อเคลือบพลาสติกพีอี (Grooved Fitting with Plastic Lining)
เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อต่อเหล็กสัมผัสน้ำ ปลอดสนิมตลอดอายุการใช้งาน ใช้งานร่วมกับท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ สามารถติดตั้งได้เร็ว สะดวก ประหยัดเวลา
โดยมีขนาดของข้อต่อตั้งแต่ 1”-8”

ข้อต่อไซเลอร์ แบบกรู๊ฟ 90° Elbow

Elbow 90°

ข้อต่อไซเลอร์ แบบกรู๊ฟ 45° Elbow

Elbow 45°

ข้อต่อไซเลอร์ แบบกรู๊ฟ Equal Tee

Tee

ข้อต่อไซเลอร์ แบบกรู๊ฟ Reducing Tee

Reducing Tee

ข้อต่อไซเลอร์ แบบกรู๊ฟ Adaptor Flange

Adapter Flange

ข้อต่อไซเลอร์ แบบกรู๊ฟ Concentric Reducing

Eccentric Reducing

ข้อต่อไซเลอร์ แบบกรู๊ฟ Eccentric Reducing

Concentric Reducing

ข้อต่อไซเลอร์ แบบกรู๊ฟ Cap

Cap

ข้อต่อไซเลอร์ แบบกรู๊ฟCap with Female Thread

Cap with Female Thread

ข้อต่อไซเลอร์ แบบกรู๊ฟ 90° Elbow

Elbow 90°

ข้อต่อไซเลอร์ แบบกรู๊ฟ 45° Elbow

Elbow 45°

ข้อต่อไซเลอร์ แบบกรู๊ฟ Equal Tee

Tee

ข้อต่อไซเลอร์แบบเกลียว (Threaded)

ข้อต่อเกลียวไซเลอร์บุพีพี (PP-Lined Fitting) เป็นข้อต่อที่ใช้งานกับท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ โดยปลายเกลียวทำการต๊าปเกลียว ตามมาตรฐาน BS 21 ซึ่งเป็นมาตรฐานของการต๊าปเกลียวท่อเหล็กประปา โดยมีขนาดของข้อต่อตั้งแต่ ½”-4” มีอายุการใช้งานยาวนาน มีประสิทธิภาพดี ไม่เป็นสนิมทั้งท่อและข้อต่อ เนื่องจากตลอดการเดินทางของน้ำ ผ่านท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ และข้อต่อเหล็กบุพีพี ไม่มีส่วนใดของน้ำที่สัมผัสกับเหล็ก (เมื่อติดตั้งถูกต้องตามขั้นตอนบริษัทฯ
ข้อต่อไซเลอร์แบบเกลียว Elbow 90°

Elbow 90°

ข้อต่อไซเลอร์แบบเกลียว Elbow 45°

Elbow 45°

ข้อต่อไซเลอร์แบบเกลียว Socket

Socket

ข้อต่อไซเลอร์แบบเกลียว Tee

Tee

ข้อต่อไซเลอร์แบบเกลียว Union

Union

ข้อต่อไซเลอร์แบบเกลียว Nipple

Nipple

ข้อต่อไซเลอร์แบบเกลียว Bushing

Bushing

ข้อต่อไซเลอร์แบบเกลียว Reducing Tee

Reducing Tee

ข้อต่อไซเลอร์แบบเกลียว Reducing Elbow

Reducing Elbow

ข้อต่อไซเลอร์แบบเกลียว Reducing Socket

Reducing Socket

ข้อต่อไซเลอร์แบบเกลียว Socket (M/F)

Socket (M/F)

ข้อต่อไซเลอร์แบบเกลียว Elbow (M/F)

Elbow (M/F)

ข้อต่อไซเลอร์แบบเกลียว Flange

Flange

ข้อต่อไซเลอร์แบบเกลียว Plug

Plug

ข้อต่อไซเลอร์แบบเกลียว Cap

Cap

ข้อต่อท่อเหล็กไซเลอร์ Grooved Coupling & Flange (Brand MECH)

ข้อต่อ Grooved Coupling & Flange (Brand MECH) ใช้ติดตั้งร่วมกับท่อเหล็กบุพีไซเลอร์ และข้อต่อกรู๊ฟเคลือบพีอี (Hot Roll Grooved Fittings) ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว ทำให้ประหยัดทั้งค่าแรงและเวลาในการติดตั้ง รองรับการออกแบบที่หลากหลาย ตามสภาพของหน้างาน สามารถปรับแนวท่อได้ตามความเหมาะสมก่อนยึดขันให้แน่น รวมถึงการถอดและประกอบท่อ ทำได้โดยง่าย จึงสะดวกที่จะซ่อมบำรุงเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแนวท่อต่างๆ ได้

Grooved Coupling & Flange (Brand MECH) Paint สำหรับติดตั้งภายในอาคาร

Rigid Coupling

Rigid Coupling

Flexible Coupling

Flexible Coupling

Reducing Flexible Coupling

Reducing Flexible Coupling

Grooved Flange ANSI 150

Grooved Flange ANSI 150

Grooved Flange PN 16

Grooved Coupling & Flange (Brand MECH) Galvanized สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร

Rigid Coupling Galvanized

Rigid Coupling

Flexible Coupling Galvanized

Flexible Coupling

Reduceing Flexible Coupling Galvanized

Reducing Flexible Coupling

Grooved-Flange-ANSI-150

Grooved Flange ANSI 150

Grooved-Flange-PN16

Grooved Flange PN 16