ท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์
Search
Search

0 2634 9981-4

Search

โทร. 0 2634 9981-4

Search

โทร. 0 2634 9981-4

 • บทความ
 • การป้องกันเกลียวท่อและข้อต่อเหล็กเป็นสนิม

ป้องกันสนิมที่เกลียวท่อเหล็ก เพียง 4 ขั้นตอน

โดยใช้ Herme Seal No.55 (เฮอร์เมสซีล 55) ทาทุกเกลียว

ขั้นตอนสำคัญมาก การป้องกันสนิมที่เกลียวท่อและข้อต่อเพื่อยืดอายุการใช้งานท่อเหล็กชุบสังกะสี
โดยการติดตั้งท่อเหล็กชุบสังกะสีแบบเกลียว มีวิธีป้องกันสนิมที่เกลียวท่อและข้อต่อเหล็ก

(จากรูปเป็นท่อเหล็กกัลวาไนซ์ ท่อเหล็กชุบสังกะสีทั่วไป (Galvanized Steel Pipe หรือ GSP) 

โดยการทา Herme Seal No. 55 ดังนี้

 1. หลังต๊าปเกลียวเสร็จ ให้เช็ดทำความสะอาดบริเวณเกลียว
 2. ทาน้ำยา Herme Seal No.55 (เฮอร์เมสซีล เบอร์ 55) ทุกเกลียว
 3. ใช้เทปพันเกลียว หรือสายสิญจน์ พันทับ
 4. ทาน้ำยา Herme Seal No. 55 (เฮอร์เมสซีล เบอร์ 55) ทุกเกลียว (ข้อต่อนิปเปิ้ล) รวมหน้าตัดท่อ และทาท่อเหนือเกลียวสุดท้ายขึ้นไปอีกประมาณ 1-2 เซนติเมตร และขันประกอบ

เพียงเท่านี้ก็จะหมดปัญหาเกลียวท่อและเกลียวข้อต่อเหล็กเป็นสนิม
สำหรับท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ เมื่อติดตั้งถูกต้องตามขั้นตอนบริษัทฯ หมดปัญหาเกลียวเป็นสนิมเช่นกัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
เบอร์โทร : 02 634 9981 -4

 

 • บทความ
 • การป้องกันเกลียวท่อและข้อต่อเหล็กเป็นสนิม

ป้องกันสนิมที่เกลียวท่อเหล็ก เพียง 4 ขั้นตอน

โดยใช้ Herme Seal No.55
(เฮอเมสซีล 55) ทาทุกเกลียว

ขั้นตอนสำคัญมาก การป้องกันสนิมที่เกลียวท่อและข้อต่อเพื่อยืดอายุการใช้งานท่อเหล็กชุบสังกะสี
โดยการติดตั้งท่อเหล็กชุบสังะสีแบบเกลียว มีวิธีป้องกันสนิมที่เกลียวท่อและข้อต่อเหล็ก

ป้องกันเกลียวท่อเหล็กและข้อต่อ ไม่ให้เป็นสนิมได้ เพียงใช้ Herme Seal 55

(จากรูปเป็นท่อเหล็กกัลวาไนซ์ ท่อเหล็กชุบสังกะสทั่วไป (Galvanized Steel Pipe หรือ GSP) 

โดยการทา Herme Seal 55 ดังนี้

 1. หลังต๊าปเกลียวเสร็จ ให้เช็ดทำความสะอาดบริเวณเกลียว
 2. ทาน้ำยา Herme Seal 55 (เฮอเมสซีล 55) ทุกเกลียว
 3. ใช้เทปพันเกลียว หรือสายสิญจน์ พันทับ
 4. ทาน้ำยา Herme Seal 55 (เฮอเมสซีล 55) ทุกเกลียว (ข้อต่อนิปเปิ้ล) รวมหน้าตัดท่อ และทาท่อเหนือเกลียวสุดท้ายขึ้นไปอีกประมาณ 1-2 เซนติเมตร และขันประกอบ

เพียงเท่านี้ก็จะหมดปัญหาเกลียวท่อและเกลียวข้อต่อเหล็กเป็นสนิม
สำหรับท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ เมื่อติดตั้งถูกต้องตามขั้นตอนบริษัทฯ หมดปัญหาเกลียวเป็นสนิมเช่นกัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
เบอร์โทร : 02 634 9981 -4