ท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์
Search
Search

0 2634 9981-4

Search

โทร. 0 2634 9981-4

Search

โทร. 0 2634 9981-4

ท่อไซเลอร์ กับ การออกแบบอาคารแบบบูรณาการ

ท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ กับการออกแบบอาคารแบบบูรณาการ

การออกแบบอาคารแบบบูรณาการ คืออะไร ?

การออกแบบอาคารแบบบูรณาการ หมายถึง การออกแบบที่ผสมผสานทุกระบบภายในอาคารให้มีความสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, หรือระบบสุขาภิบาล โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานสูงสุด ขณะที่มีค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของอาคารที่ต่ำ

ซึ่งการออกแบบอาคารแบบบูรณาการ จะช่วยในเรื่องของ ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอาคารลดลง , ระบบภายในอาคารมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเชิงพลังงานเพิ่มขึ้น, สร้างสภาวะแวดล้อมน่าอยู่อาศัยแก่ผู้ใช้อาคาร

ดังนั้น นอกจากสถาปนิกหรือผุ้ออกแบบอาคารแล้ว การไปให้ถึงเป้าหมายต้องอาศัยความร่วมมือกันของทีมงานผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของโครงการ, ผู้รับเหมาก่อสร้าง, และวิศวกรระบบต่างๆภายในอาคาร

จากระบบต่างๆภายในอาคาร “ระบบสุขาภิบาล” ก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญลำดับต้นๆ ในการสร้างสิ่งแวดล้อมภายในอาคารที่น่าอยู่ การใช้น้ำที่มีความสะอาดและปลอดภัยของผู้บริโภค ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพและสภาวะที่น่าอยู่อาศัยแก่ผู้ใช้หรือยผู้อยู่อาศัยภายในอาคารอาคาร

ท่อไซเลอร์ กับการออกแบบอาคารแบบบูรณาการ

ท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ ( Syler PE-Lined Steel Pipe ) เป็นท่อเหล็กปลอดสนิมจากภายใน มั่นใจน้ำที่ไหลผ่านสะอาด ตอบโจทย์การออกแบบอาคารแบบบูรณาการ

ท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ท่อเหล็กปลอดสนิมจากภายใน มั่นใจน ้าที่ไหลผ่านสะอาด

ท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ไม่ผุจากภายใน ไม่รั่วซึม ทนต่อแสงแดดและยูวีอายุการใช้งานยาวนาน >> ลดค่าใช้จ่ายในด้านการดูแลรักษาท่อน้ำภายในอาคาร

ท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ อายุการใช้งานยาวนาน ปลอดสนิมจากภายใน

นวัตกรรมท่อ4 ชั้น ชั้นในสุดเป็นชั้นพีอีPE layer ป้องกันสนิม น ้าที่ไหลผ่านสะอาด >> สร้างสภาวะแวดล้อมที่ดี
ภายในอาคารแก่ผู้อยู่อาศัย

ท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ นวัตกรรมท่อ 4 ชั้น

ติดตั้งง่ายด้วยระบบ Grooved Coupling ไม่เกิดประกายไฟ >> ไม่ก่อให้เกิดมลพิษขณะทำการติดตั้ง

(คลิกเพื่อดูวิธีการติดตั้ง Groove Coupling)

ท่อเหล็กบุพีอี ติดตั้งง่ายด้วยระบบ Groove Coupling ไม่เกิดประกายไฟ

เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าท่อ PP-R ไร้กังวลเรื่องการสูญเสียแรงดันเนื่องจากแรงเสียดทานในระบบท่อที่จะเพิ่มขึ้น >> ทำให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าท่อ PP-R

บทความที่เกี่ยวข้อง