ท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์
Search
Search

0 2634 9981-4

Search

โทร. 0 2634 9981-4

Search

โทร. 0 2634 9981-4

ท่อเมนประปาสำหรับอาคารสูง

ท่อเมนประปาภายในอาคารสูง ควรเลือกใช้ท่อแบบใด

ท่อเมนประปา คืออะไร

ระบบท่อประปาน้ำดีภายในอาคารสูงต่างๆ มีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน ดังนี้ คือ ท่อเมนประปา (Main cold water pipe) และท่อสาขา (Branch cold water pipe)
โดย “ท่อเมนประปา” จะทำหน้าที่ลำเลียงน้ำจากถังเก็บน้ำชั้นล่าง (Ground tank) หรือถังเก็บน้ำใต้ดิน (Underground tank) ขึ้นไปยังถังเก็บน้ำชั้นบนสุดของอาคาร (Roof tank) 
ท่อเมนประปาจะเป็นส่วนของท่อน้ำที่มีแรงดันน้ำภายในท่อสูงที่สุดในอาคาร เนื่องจากต้องรับแรงดันจากการทำงานของปั๊ม ซึ่งทำหน้าที่ดันน้ำจากถังเก็บน้ำชั้นล่างขึ้นไปเก็บบนถังเก็บน้ำชั้นบนสุดของอาคาร ดังนั้น ท่อเมนประปา จึงเปรียบเสมือนกับ กระดูกสันหลังของระบบประปาน้ำดีภายในอาคารสูง
ในส่วนของ “ท่อสาขา” จะมีหน้าที่ลำเลียง และกระจายน้ำไปยังจุดจ่ายน้ำต่างๆภายในอาคาร  โดยจะเริ่มตั้งแต่หลังมิเตอร์น้ำของห้องนั้นๆ หรือท่อแยกจากท่อเมนประปาแนวดิ่งของอาคาร  ซึ่งท่อสาขาจะรับแรงดันน้อยกว่าท่อเมนประปา

บทความที่เกี่ยวข้อง

ท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร ท่อเมนประปาสำหรับอาคารสูง โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม

  • ท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ผลิตจากท่อเหล็กชุบสังกะสี ตามมาตรฐาน BS EN 10255:2004 Class M
  • สามารถรับแรงดันได้สูงกว่าท่อพลาสติก และท่อพีพีอาร์ (PP-R)
  • ไม่มีผลกระทบต่อปั๊มน้ำ
  • สามารถรับแรงดันได้สูงสุด 50 บาร์ หรือ 725 psi

ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางกับท่อเมนประปา

นอกจากในเรื่องของความสามารถในการรับแรงดันแล้ว  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางจของท่อก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงดันในระบบท่อเช่นกัน
โดยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ มีขนาดใหญ่กว่าท่อ  PP-R ประมาณ 10-20% (เมื่อเปรียบเทียบท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ กับท่อพีพีอาร์  PN10 หรือ ท่อพีพีอาร์ PN 20  ในขนาด  6 นิ้ว เท่ากัน)  ซึ่งขนาดท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่เล็กลง จะส่งผลให้เกิดการสูญเสียแรงดันในระบบท่อ (Friction loss, Pressure Loss) เนื่องจากแรงเสียดทานในระบบท่อที่เพิ่มขึ้น

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์

ทำให้ท่อพีพีอาร์ ไม่เหมาะกับการใช้งานเป็นท่อเมนประปาในอาคารสูง เพราะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่เล็กกว่า ส่งผลต่อแรงดันภายในท่อที่จำเป็นต้องรับแรงดันได้สูง เมื่อต้องเลือกใช้เป็นท่อเมนประปาภายในอาคาร

ดังนั้น “ท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์” จึงเหมาะสำหรับการใช้งานเป็นท่อเมนประปาน้ำดีภายในอาคารอาคารสูง ,คอนโด ,โรงแรม รวมไปถึง โรงงานอุตสาหกรรม มากกว่าท่อพีพีอาร์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้ดีทั้งภายใน และภายนอกอาคาร (กรณีติดตั้งภายนอกอาคาร ให้ติตตั้งร่วมกับ Galvanize Coupling )

เมื่อต้องการซ่อมท่อ Renovate ท่อน้ำอาคารสูง โรงแรม คอนโด และท่อโรงงานอุตสาหกรรม
“เลือกท่อไซเลอร์จบในครั้งเดียว หมดปัญหาสนิม คุ้มค่า คุ้มราคา ซ่อมแซม Renovate ง่ายแม้ในที่แคบ”